Obniżenie podatku od środków transportowych

JAK OBNIŻYĆ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


red_bar   Najniższy podatek od środków transportowych w Polsce   red_bar


tree


red_bar3 Roczne stawki podatku od środków transportowych w gminie Stara Kamienica w roku 2017 red_bar3


stawki


 red_bar   4 kroki do oszczędności  red_bar


KROK 1krok1WYNAJEM BIURA

strzalka

KROK 2krok2OTWARCIE ODDZIAŁU

strzalka

KROK 3krok4PRZENIESIENIE POJAZDÓW DO ODDZIAŁU

strzalka

KROK 4krok5ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWEJ


red_bar   Sprawdź jakie to proste   red_bar


punkt1

BRAK KONIECZNOŚCI PRZEREJESTROWYWANIA POJAZDÓW

punkt2

BRAK ZMIAN LICENCYJNYCH

punkt3

BRAK POSIADANIA OSOBNEGO NIP-U DLA ODDZIAŁU

punkt4

BRAK OBOWIĄZKU PROWADZENIA ODRĘBNEJ KSIĘGOWOŚCI

punkt5

BRAK OBOWIĄZKU ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

 

”…nawet w przypadkach, gdy dany pojazd nie jest zarejestrowany na zakład lub jednostkę, tylko na siedzibę główną podatnika, ale znajduje się w posiadaniu tejże jednostki lub zakładu, organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest ten organ gminy, na terenie której znajduje się ten zakład lub jednostka…”

Interpretacja Ministra Finansów LK-424/LP/02/MS