Inkubator przedsiębiorczości

Celem działań Centrum Informacji Gospodarczej ma być nie tylko przyciąganie przedsiębiorców i inwestorów z zewnątrz, ale również pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. Gmina Stara Kamienica posiada ogromny potencjał, który wystarczy uwolnić. W tym celu powstał Inkubator Przedsiębiorczości, mający dwa podstawowe zadania: wspieranie aktualnie działających przedsiębiorców z terenu Gminy oraz wspieranie tych mieszkańców, którzy chcieliby otworzyć własną działalność, lub podjąć pracę u któregoś z lokalnych przedsiębiorców.

Oto inicjatywy dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, które wspólnie z władzami gminy chcielibyśmy podjąć przez Inkubator przedsiębiorczości:

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Młodzi ludzie to idealny materiał na przyszłych przedsiębiorców, dlatego kładziemy nacisk na ich odpowiednią edukację. Przy współpracy z lokalnymi placówkami edukacyjnymi chcemy zbudować odważną i dobrze wykształconą społeczność, która w przyszłości będzie stanowić o sile Gminy. Jednym z najważniejszych działań na tym polu są akcje promocyjno-marketingowe dla absolwentów, przybliżające zagadnienie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do osób bezrobotnych wciąż zalicza się w Polsce niemała grupa społeczeństwa, sczególnie w mniejszych miejscowościach. Osoby te często posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby podjąć pracę, lecz z różnych względów nie potrafią tego zrobić. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się osoby niepełnosprawne, które często nie wierzą w możliwość podjęcia jakiekolwiek pracy. Obu tym grupom z pomocą przychodzi Inkubator Przedsiębiorczości, który stawia sobie za cel ułatwienie im znalezienia zatrudnienia. Bardzo ważną kwestią jest również informowanie potencjalnych pracodawców o obopólnych korzyściach płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI ORAZ INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI

Kolejnym ważnym zadaniem jest budowa sprawnego i spójnego systemu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W skład tego systemu wchodzą urzędy i instytucje państwowe, organizacje osób niepełnosprawnych oraz agencje pracy, czy portale internetowe o tematyce zawodowo-biznesowej.

POMOC MERYTORYCZNA W REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rejestrowanie lub przerejestrowywanie firmy wiąże się zawsze z ogromem formalności. W trosce by proces ten przebiegł sprawnie, stworzyliśmy szereg instrukcji opisujących krok po kroku działania konieczne, by zarejestrować firmę w gminie Stara Kamienica. Instrukcje te zawierają również wzory niezbędnych dokumentów, wraz z przykładowo wypełnionymi egzemplarzami.

SZKOLENIA

ysokie kwalifikacje wszystkich pracowników to solidny fundament pod dobrze działające przedsiębiorstwo. Właśnie dlatego Inkubator Przedsiębiorczości służy pomocą w organizacji najróżniejszych szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zakres szkoleń dobierany jest do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, a same szkolenia realizowane z udziałem najwyższej klasy specjalistów, przy współpracy z Gminą Stara Kamienica.

UŁATWIENIE NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESOWYM

Współpraca zawsze otwiera przed każdą ze stron nowe, ogromne możliwości. Aby umożliwić nowym przedsiębiorcom jej nawiązanie, oferujemy wsparcie przy nawiązywaniu nowych kontaktów w środowisku biznesowym. Każdy taki nawiązany kontakt staje się częścią sieci kontaktów, która z czasem umożliwi nawiązywanie współpracę wielu podmiotom na niespotykaną dotąd skalę.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, potrzebuje długofalowej strategii działania opartej, między innymi, na marketingu. Współpraca z Inkubatorem Przedsiębiorczości pozwala na łatwiejszy dostęp do zasobów współczesnego marketingu, takich jak: promocja firmy lub produktu poprzez organizację lub udział w różnego typu wydarzeniach, działania marketingowe w sieci czy reklama przy wykorzystaniu środków masowego przekazu. Współpracujemy z firmami marketingowymi posiadającymi specjalistów w danych dziedzinach z których wiedzy i doświadczenia można skorzystać.